ปลอกปรับขนาดเพลา ปลอกสวมเพลา แป้นเกลียวล็อค แหวนล็อค และแหวนกำหนดตำแหน่ง

 

 ปลอกปรับขนาดเพลา (ADAPTER SLEEVES)
การออกแบบปลอกปรับขนาด ปลอกปรับขนาดเพลาเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อกำหนดตำแหน่งตลับลูกปืนรูเรียวที่ติดตั้งเข้ากับเพลาทรงกระบอก  ปลอกปรับขนาดเพลาเป็นที่นิยมใช้มากกว่าปลอกสวมเพลา ทั้งนี้เนื่องจากสามารถติดตั้งตลับลูกปืนบนเพลาเรียบ (smooth shaft) หรือเพลาที่เปลี่ยนขนาด (stepped shaft) ก็ได้  ช่วยให้การประกอบติดตั้งง่ายขึ้นและไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์กำหนดตำแหน่งบนเพลาเพิ่มเติม
ปลอกปรับขนาดเพลาแบบพื้นฐาน
ปลอกปรับขนาดเพลาของ SKF จัดชุดมาพร้อมกับแป้นเกลียวล็อค และแหวนล็อค ปลอกปรับขนาดเพลาขนาดเล็กจะใช้กับแหวนล็อค ปลอกปรับขนาดเพลาขนาดใหญ่จะใช้กับคลิพล็อค   ปลอกมีร่องแคบๆ ยาวตลอด อัตราเรียวของผิวนอกเท่ากับ 1:12    ปลอกปรับขนาดเพลาที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาด 40 จะได้รับการเคลือบผิวหน้าด้วยฟอสเฟต สำหรับปลอกที่มีขนาดใหญ่กว่านี้จะอาบผิวหน้าด้วยน้ำมันเท่านั้น SKF ผลิตปลอกปรับขนาดเพลาสำหรับเพลาขนาดเป็นเมตริกและขนาดเป็นนิ้ว

ปลอกปรับขนาดเพลาสำหรับการอัดน้ำมัน
เพื่อช่วยให้สามารถใช้วิธีการอัดน้ำมัน (Oil Injection Method) ในการถอดและประกอบตลับลูกปืนได้ง่ายขึ้น SKF สามารถจัดปลอกปรับขนาดเพลาที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางรูในขนาด 140 ถึง 200 มม.พร้อมร่องอัดน้ำมันแบบต่างๆได้ตามความต้องการ ปลอกปรับขนาดเพลาของ SKF ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูตั้งแต่ 200 มม. เป็นต้นไปจะมีท่อส่งน้ำมัน และร่องกระจายน้ำมันเป็นมาตรฐานในตัว   ปลอกปรับขนาดเพลาแบบนี้  จะมีท่อส่งน้ำมันอยู่ที่ด้านเกลียว และมีร่องกระจายน้ำมันกระจายอยู่ที่ผิวด้านนอก    เมื่ออัดน้ำมันผ่านท่อและร่องเหล่านี้จะทำให้เกิดชั้นฟิล์มน้ำมันขึ้นระหว่างผิวรูในของตลับลูกปืน และผิวนอกของปลอกปรับขนาดเพลา   ความเสียดทานที่ผิวสัมผัสและแรงที่ใช้สำหรับการติดตั้งและการถอดจะน้อยลงอย่างมาก   รายละเอียดเกี่ยวกับขนาดเกลียวสำหรับติดตั้งหัวอัดน้ำมันและขนาดของน็อตไฮดรอลิกที่เหมาะสมจะมีแสดงอยู่ในคู่มือตลับลูกปืน
นอกเหนือไปจากปลอกปรับขนาดเพลาสำหรับการอัดน้ำมันแบบมาตรฐานซึ่งมีรหัสระบุคือ OH…H แล้ว SKF ยังผลิตปลอกปรับขนาดเพลาสำหรับการอัดน้ำมันอีกสามแบบด้วยกัน  ซึ่งมีความแตกต่างกันที่จำนวนและตำแหน่งของท่อและร่องน้ำมัน 
SKF มีอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับอัดน้ำมันจำหน่าย ทั้งนี้การใช้แป้นเกลียวไฮดรอลิกก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้การติดตั้งและถอดตลับลูกปืนทำได้อย่างง่ายดาย
ปลอกสวมเพลา (Withdrawal Sleeves)
การออกแบบปลอกสวมเพลา
เราสามารถใช้ปลอกสวมเพลาในการติดตั้งตลับลูกปืนรูเรียวเข้ากับเพลาทรงกระบอกที่มีการตกบ่า  ปลอกสวมเพลาจะถูกดันเข้าไปในรูของตลับลูกปืนที่ดันต้านอยู่กับบ่ายันของเพลา จากนั้นจึงล็อคตำแหน่งของปลอกด้วยแป้นเกลียวล็อค หรือแผ่นปิดปลายเพลา (end plate)   แป้นเกลียวล็อคและแผ่นปิดปลายเพลาไม่ได้จำหน่ายเป็นชุดพร้อมกับปลอก  แป้นเกลียวล็อคที่เหมาะสำหรับใช้กับปลอกสวมเพลาคือ แป้นเกลียวล็อครุ่น KM หรือ HM ซึ่งต้องสั่งซื้อเพิ่มต่างหาก
ปลอกสวมเพลาแบบพื้นฐาน
ปลอกสวมเพลารุ่นมาตรฐานของ SKF  ได้รับการเคลือบด้วยสารกันสนิม  ปลอกมีช่องแคบๆยาวตลอดและผิวนอกมีอัตราเรียว 1:12   ยกเว้นปลอกในอนุกรม AH 240 และ AH 241 ที่ผิวนอกมีอัตราเรียว 1:30  ซึ่งใช้กับตลับลูกปืนอนุกรมขนาดหนารุ่น 40 และ 41
ปลอกสวมเพลาสำหรับการอัดน้ำมัน
เพื่อให้สามารถใช้วิธีการอัดน้ำมัน (Oil Injection Method) ในการติดตั้งและถอดตลับลูกปืนได้สะดวก ปลอกสวมเพลาของ SKF  ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 200 มม. ขึ้นไปจะมีท่อส่งน้ำมันและร่องกระจายน้ำมันอยู่ในตัวเป็นมาตรฐาน  ปลอกรุ่น AOH เหล่านี้จะมีท่อส่งน้ำมันด้วยกันสองท่ออยู่ที่ด้านเกลียว และมีร่องกระจายน้ำมันกระจายในทิศทางของเส้นรอบวง และทิศทางในแนวแกน ทั้งผิวด้านนอกและผิวด้านในของปลอก   เมื่ออัดน้ำมันผ่านทางท่อและร่องเหล่านั้น จะเกิดชั้นฟิล์มน้ำมันขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของพื้นผิวรูในของตลับลูกปืนและผิวนอกของปลอก และพื้นผิวรูในของปลอกกับผิวเพลา  ความเสียดทานที่ผิวสัมผัสและแรงที่ใช้สำหรับการติดตั้งและการถอดจะน้อยลงอย่างมาก
SKF มีอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับอัดน้ำมันจำหน่าย ทั้งนี้การใช้แป้นเกลียวไฮดรอลิกก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้การติดตั้งและถอดตลับลูกปืนทำได้อย่างง่าย
แป้นเกลียวล็อค (Lock Nuts)
แป้นเกลียวล็อคหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า แป้นเกลียวเพลา หรือแป้นเกลียวสวม(shaft nut or withdrawal nut) ขึ้นอยู่ลักษณะการใช้งาน   ใช้สำหรับกำหนดตำแหน่งของตลับลูกปืนและชิ้นส่วนอื่นๆบนเพลา และยังช่วยให้การติดตั้ง และการถอดตลับลูกปืนบนปลอกสวมเพลาหรือเพลาเรียวทำได้ง่าย  แป้นเกลียวล็อคของ SKF มีรูปแบบการจับยึดเพลาหลากหลายแบบ  มีรหัสสินค้า KM, KML, KMFE, KMK เป็นต้น

 

Visitors: 23,865