ตลับลูกปืนวายและชุดตลับลูกปืนวาย Y-Bearings and Y-Bearing Units

 

 

ตลับลูกปืนวาย (Y-bearings) ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนวายมีใช้กันมากในเครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องมือก่อสร้าง เครื่องจักรทอผ้า ระบบการขนส่ง อุปกรณ์ระบายอากาศ เครื่องผลิตอาหารและการบรรจุหีบห่อ

- ตลับลูกปืนวาย (ตลับลูกปืนที่ใส่ในตัวเสื้อ) ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดียวมีแผ่นปิดกั้นฝุ่นทั้งสองด้านและมีผิวโค้งที่ด้านนอกและ

- ตัวเสื้อของตลับลูกปืนวาย ตัวเสื้อทำด้วยเหล็กหล่อ หรือเหล็กกล้าอัดขึ้นรูปโดยมีรูเป็นทรงกลม

ตลับลูกปืนวายจึงไม่เหมาะสำหรับใช้เป็นตลับลูกปืนแบบไม่กำหนดตำแหน่งของเพลา (Non-locating bearing) ดังนั้นระยะระหว่างตำแหน่งของตลับลูกปืนควรจะสั้นหรือชุดตลับลูกปืนวายควรจะได้รับการรองรับอยู่ในผนังโลหะที่เป็นแผ่นยืดหยุ่น เพื่อป้องกันมิให้ชุดตลับลูกปืนวายได้รับความเค้นสูงจนเกินไปอันเนื่องมาจากการขยายตัวทางความร้อนของเพลา

การใช้ตลับลูกปืนวาย จะทำให้สามารถทำการจัดตั้งตลับลูกปืนได้ง่ายและเสียค่าใช้จ่ายน้อย

เนื่องจากคุณลักษณะเฉพาะตัวทำให้ชุดตลับลูกปืนวายมีใช้กันมากในเครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องมือก่อสร้าง เครื่องจักรทอผ้า ระบบการขนส่ง อุปกรณ์ระบายอากาศ เครื่องผลิตอาหารและการบรรจุหีบห่อ

ชุดตลับลูกปืนวาย ประกอบด้วย ตลับลูกปืนวาย (ตลับลูกปืนที่ใส่ในตัวเสื้อ) ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดียวมีแผ่นปิดกั้นฝุ่นทั้งสองด้านและมีผิวโค้งที่ด้านนอกและ

ตัวเสื้อของตลับลูกปืนวาย ตัวเสื้อทำด้วยเหล็กหล่อ หรือเหล็กกล้าอัดขึ้นรูปโดยมีรูเป็นทรงกลม

ชุดตลับลูกปืนวายสามารถรับการเยื้องแนวได้ปานกลาง แต่จะไม่สามารถเลื่อนไปในแนวแกนได้

ดังนั้นชุดตลับลูกปืนวายจึงไม่เหมาะสำหรับใช้เป็น ตลับลูกปืนแบบไม่กำหนดตำแหน่งของเพลา (Non-locating bearing)

ดังนั้นระยะระหว่างตำแหน่งของตลับลูกปืนควรจะสั้นหรือชุดตลับลูกปืนวาย ควรจะได้รับการรองรับอยู่ในผนังโลหะที่เป็นแผ่นยืดหยุ่น

เพื่อป้องกันมิให้ชุดตลับลูกปืนวายได้รับความเค้นสูงจนเกินไปอันเนื่องมาจากการขยายตัวทาง ความร้อนของเพลา

วิธีการพิเศษที่ใช้ในการจัดชุดตลับลูกปืนวายส่วนใหญ่บนเพลา หมายถึงเราสามารถใช้กับเพลาชนิดดึงขึ้นรูปได้ (Drawn shaft)

อักษรต่อท้าย TF  ชุดตลับลูกปืนพร้อมเสื้อ ตลับลูกปืนเป็น YAR ชนิดมีซีล 2F

 

Visitors: 23,865