ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน Spherical Roller Thrust Bearings

 

ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดโค้งถูกส่งถ่ายจากรางวิ่งหนึ่งไปยังอีกรางวิ่งหนึ่งในทิศทางที่ทำมุมกับแนวแกนเพลา  ตลับลูกปืนชนิดนี้ จึงเหมาะสมสำหรับการรองรับแรงในแนวรัศมี พร้อมๆ กันกับแรงกระทำในแนวแกน คุณลักษณะที่สำคัญอีกประการหนึ่งของตลับลูกปืนกันรุนเม็ดโค้งคือความสามารถในการปรับแนวได้เอง ลักษณะเช่นนี้ช่วยให้ตลับลูกปืนสามารถรองรับการดัดแอ่นตัวของเพลา หรือการเยื้องแนวระหว่างเพลาและตัวเสื้อ ทั้งยังสามารถรับแรงในแนวรัศมีได้ปานกลาง ในขณะที่รับแรงในแนวแกนอยู่ด้วย โดยทั่วไปใช้รังเหล็กปั๊มขึ้นรูป หรือรังทองเหลืองกลึงขึ้นรูป ตลับลูกปืนชนิดนี้จึงสามารถรองรับแรงรุนสูงมากและยอมรับการใช้งานที่มีความเร็วค่อนข้างสูง ตลับลูกปืนถูกออกแบบมาให้สามารถรับแรงรุนในแนวแกนได้ในปริมาณที่สูง และสามารถรับแรงกดในแนวรัศมีกระทำพร้อมๆ กันได้ถึงประมาณร้อยละ 55 ของแรงรุนในแนวแกนที่กระทำพร้อมๆ กัน เป็นตลับลูกปืนที่มีอายุการใช้งานยาวนานและมีความน่าเชื่อถือสูง ถึงแม้จะนำไปใช้งานในสภาวะการทำงานที่รุนแรง

Visitors: 23,865