ตลับลูกปืน CARB Toroidal Roller Bearings

 

 

ตลับลูกปืน CARB เป็นตลับลูกปืนรุ่นใหม่มีขนาดกะทัดรัด เม็ดโค้งแถวเดี่ยว ปรับแนวได้สามารถนำไปประยุกต์ในงานต่างๆ ที่หลากหลาย ซึ่งต้องการให้ตลับลูกปืนรับแรงในแนวรัศมี จุดประสงค์หลักคือ ใช้เป็นตลับลูกปืนในด้านไม่กำหนดตำแหน่ง (non-locating) ด้วยเหตุนี้ การผสมผสานกันระหว่างคุณสมบัติการปรับแนวได้เองและการขยับตำแหน่งในแนวแกนได้ จึงช่วยประหยัดเนื้อที่ ลดน้ำหนักเครื่องจักร และสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ในที่สุด ความสามารถในการรับน้ำหนักของตลับลูกปืน CARB นั้นมีค่าสูงมาก แม้ในขณะที่ตลับลูกปืนอยู่ในสภาพเยื้องแนวเชิงมุมหรือขยับตัวตามแนวแกน ลักษณะเช่นนี้ส่งผลให้ได้ลักษณะการจัดวางตลับลูกปืนที่มีความน่าเชื่อถือในระหว่างการทำงาน พร้อมทั้งมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

ตลับลูกปืน CARB แบบเปิด ผลิตขึ้นสองแบบขึ้นอยู่กับขนาดและอนุกรมของตลับลูกปืน คือแบบมีรังและแบบชนิดส่วนประกอบสมบูรณ์ (ไม่มีรัง)

ตลับลูกปืน CARB แบบมีฝาปิดกันฝุ่น สำหรับตลับลูกปืนแบบไม่มีรังขนาดเล็กและกลางที่ใช้งานในความเร็วรอบต่ำเท่านั้น ตลับลูกปืนประเภทนี้ภายในบรรจุจารบีชนิดทนอุณหภูมิสูง และเป็นตลับลูกปืนที่ปลอดการบำรุงรักษา

ตลับลูกปืน CARB สำหรับงานที่มีความสั่นสะเทือน SKF ได้ผลิต CARB ที่มีรังเหล็กกล้าอัดขึ้นรูปผ่านการชุบผิวแข็ง มีรูในเป็นทรงกระบอกรุ่น C 23/C4VG114 สำหรับใช้เป็นตลับลูกปืนด้านฟรี (ด้านไม่กำหนดตำแหน่งของเครื่องจักรที่มีความสั่นสะเทือน)

ตลับลูกปืนประเภทนี้ช่วยให้ได้ลักษณะการออกแบบจัดวางตลับลูกปืนที่มีขนาดเล็กลงและน้ำหนักเบาลง แต่ยังคงไว้ซึ่งสมรรถนะการทำงานที่ดีเช่นเดิมหรือดีขึ้นกว่าเดิมได้อย่างน่าประทับใจเช่น การใช้งานในระบบเฟืองสุริยะ ตลับลูกปืนชนิดนี้ช่วยให้การออกแบบลักษณะการจัดวางตลับลูกปืนของเพลาขนาดยาวๆ ซึ่งต้องเผชิญสภาวะอุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนแปลง สามารถทำได้ง่ายขึ้น ตลับลูกปืนเม็ดโค้งแถวเดี่ยว CARB ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยให้ระดับความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรลดลง เช่นในเครื่องจักรโรงงานกระดาษ หรือในพัดลม

ตลับลูกปืน CARB เป็นตลับลูกปืนแถวเดี่ยว มีเม็ดลูกกลิ้งลักษณะสมมาตร ขนาดยาวและมีลักษณะโค้งเล็กน้อย ผิวรางวิ่งทั้งวงแหวนนอกและวงแหวนในมีลักษณะเว้าเป็นแอ่ง และจัดวางอย่างมีสมมาตรเมื่อเทียบกับจุดศูนย์กลางของตลับลูกปืน การผสมผสานลักษณะพื้นผิวรางวิ่งวงแหวนทั้งสองอย่างลงตัว ช่วยให้การกระจายแรงในตลับลูกปืน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนช่วยลดความเสียดทานในขณะทำงาน

เม็ดลูกกลิ้งของตลับลูกปืน CARB มีคุณสมบัติการบังคับแนวได้ด้วยตัวเอง กล่าวคือเม็ดลูกกลิ้งจะปรับตำแหน่งและแนวการกลิ้งเพื่อให้สามารถกระจายแรงตลอดทั่วทั้งความยาวตามแนวแกนเม็ดลูกกลิ้ง และ/หรือ ขณะที่เม็ดลูกกลิ้งวางตัวเยื้องแนวเมื่อเทียบกับวงแหวนนอก

ความสามารถในการรับน้ำหนักของตลับลูกปืน CARB นั้นมีค่าสูงมาก แม้ในขณะที่ตลับลูกปืนอยู่ในสภาพเยื้องแนวเชิงมุมหรือขยับตัวตามแนวแกน ลักษณะเช่นนี้ส่งผลให้ได้ลักษณะการจัดวางตลับลูกปืนที่มีความน่าเชื่อถือในระหว่างการทำงาน พร้อมทั้งมีอายุในการใช้งานยาวนาน

 

Visitors: 23,865