ตลับลูกปืนเม็ดเรียว Taper Roller Bearings

 

ตลับลูกปืนเม็ดเรียวแบบที่นิยมใช้กันมากที่สุด ได้แก่
-ตลับลูกปืนเม็ดเรียวแถวเดี่ยว
-ตลับลูกปืนเม็ดเรียวแถวเดี่ยวแบบจับคู่
นอก จากนี้ยังมีตลับลูกปืนเม็ดเรียวแบบสองแถวและแบบสี่แถว ซึ่งพบในเครื่องรีดโลหะเป็นส่วนใหญ่ เติมเต็มให้ครอบคลุมช่วงความต้องการใช้งานอย่างสมบูรณ์

ตลับลูกปืนเม็ดเรียวพร้อมฝากันฝุ่น ตลับลูกปืนเม็ดเรียวที่ได้รับการหล่อลื่นแล้ว และตลับลูกปืนเม็ดเรียวที่ได้รับการปรับแต่งมาแล้ว เช่น
-ชุดตลับลูกปืนดุมล้อรถยนต์ (hub bearing units fro passenger cars)
-ชุดตลับลูกปืนดุมล้อรถบรรทุก (hub bearing units for trucks)
-ชุดตลับลูกปืนสำหรับพาหนะที่ใช้ราง ( tapered bearing units for railbound vehicles)

ตลับลูกปืนเม็ดเรียวหรือตลับลูกปืนTaper นั้น จะมีรางวิ่งของวงแหวนใน และวงแหวนนอกลาดเอียงหากลากเส้นต่อจากผิวของแหวนทั้งสอง จะเกิดจุดตัดที่แนวแกน ของตลับลูกปืน ลักษญะการออกแบบนี้ทำให้ตลับลูกปืนเม็ดเรียว เหมาะสำหรับรองรับแรงรวม คือแรงในแนวรัศมีผสมกับแรงในแนวแกน สามารถแยกชิ้นส่วนได้ คือ1.วงแหวนนอก cup 2.ส่วนกรวย cone จะมีวงแหวนในติดกับเม็ดลูกปืนพร้อม รัง ซึ่งในส่วนรังจะมีแบบที่เป็นเหล็กอัดขึ้นรูป และ รังโพลียาไมด์

ตลับลูกปืนเม็ดเรียวของ SKF ได้รับการออกแบบให้ผิวสัมผัสภายในเป็นแบบล็อคการิทึ่ม ส่งผลให้มีการกระจายแรงภายในตลับลูกปืนอย่างสมบูรณ์สม่ำเสมอ และผิวสัมผัสบริเวณหน้าแปลนและปลายเม็ดเรียวด้านใหญ่ถูกออกแบบเป็นพิเศษให้เกิดการสร้างชั้นฟิล์มหล่อลื่นอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งผลที่เกิดขึ้นทำให้เพิ่มความน่าเชื่อถือในการทำงาน และทำให้ตลับลูกปืนมีความได้รับผลกระทบจากการเยื้องแนวน้อยลงด้วย

ตลับลูกปืนเม็ดเรียวสามารถแยกชิ้นส่วนได้คือ ส่วนกรวย (CONE) ซึ่งประกอบด้วยวงแหวนในและชุดเม็ดลูกกลิ้งพร้อมรัง สามารถติดตั้งแยกอิสระจากเบ้า (CUP) วงแหวนนอกได้ ตลับลูกปืนเม็ดเรียวของ SKF ได้รับการออกแบบให้ผิวสัมผัสภายในเป็นแบบบล็อกการิทึ่ม ส่งผลให้การกระจายแรงภายในตลับลูกปืนอย่างสมบูรณ์สม่ำเสมอ และผิวสัมผัสบริเวณหน้าแปลนและปลายเม็ดเรียวด้านใหญ่ถูกออกแบบเป็นพิเศษให้เกิดการสร้างชั้นฟิล์มหล่อลื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นทำให้เพิ่มความน่าเชื่อถือในการทำงาน และทำให้ตลับลูกปืนได้รับผลกระทบจากการเยื้องแนวน้อยลง


Visitors: 23,865