ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม Needle Roller Bearings

 

  

ตลับลูกปืนพร้อมเม็ดลูกกลิ้งทรงกระบอกซึ่งมีขนาดเล็กและยาว ตลับลูกปืนที่มีหน้าตัดเล็ก (Low Sectional Height) ความยาวตั้งแต่ 2.5 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขึ้นไปและเรียกลูกกลิ้งเหล่านี้ว่าลูกกลิ้งเข็มหรือเม็ดเข็ม ถึงแม้ว่าจะมีขนาดพื้นที่หน้าตัดน้อย ตลับลูกปืนก็มีความสามารถในการรับแรงสูงจึงเหมาะลักษณะงานที่มีพื้นที่หน้าตัด สำหรับตลับลูกปืนที่มีขนาดจำกัดหรือสำหรับการออกแบบการติดตั้งตลับลูกปืนต้องมีลักษณะเล็กกะทัดรัดเป็นพิเศษ

ผิวของเม็ดเข็มถูกออกแบบให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโตสุดบริเวณกึ่งกลางเม็ด และค่อยๆ ลดลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อเข้าใกล้บริเวณปลายเม็ด ทั้งนี้เพื่อช่วยลดความเค้นบริเวณขอบรางวิ่งซึ่งสัมผัสกับปลายเม็ดลูกกลิ้ง

SKF มีตลับลูกปืนเม็ดเข็มและชิ้นส่วนประกอบหลายชนิดเพื่อให้เลือกใช้งาน เช่น

ชุดเม็ดเข็มพร้อมรัง Needle Roller and cage assemblies

ตลับลูกปืนเม็ดเข็มดรอว์นคัพ แบบเปิด และแบบปิด

ตลับลูกปืนเม็ดเข็มแบบมีหน้าแปลนและไม่มีหน้าแปลน, มีวงแหวนในและไม่มีวงแหวนใน

ตลับลูกปืนเม็ดเข็มแบบมีซีลกันฝุ่น

ตลับลูกปืนเม็ดเข็มรวมเข้าชุดกับตลับลูกปืนเม็ดกลม

ตลับลูกปืนเม็ดเข็มรวมเข้าชุดกับตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบรับแรงรุน

ตลับลูกปืนเม็ดเข็มรวมเข้าชุดกับตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแบบรับแรงรุน

วงแหวนในของตลับลูกปืนเม็ดเข็ม

 

Visitors: 23,865