ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก Cylindrical Roller Bearings

 

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกสามารถใช้รองรับแรงกดในแนวรัศมีที่มีปริมาณมาก และเหมาะกับลักษณะงานที่ความเร็วรอบสูง ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแถวเดี่ยวที่ได้รับการออกแบบภายในใหม่ ช่วยเพิ่มความสามารถรับแรงกดในแนวรัศมีและแรงรุ่นในแนวแกนให้สูงขึ้น ลดผลเสียที่เกิดจากปัญหาการเยื้องแนวของเพลาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถในการหล่อลื่นตลับลูกปืน  ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกมีหลากหลายแบบ หลายอนุกรมขนาด ส่วนใหญ่จะเป็นตลับลูกปืนแถวเดี่ยวพร้อมรังแต่ก็มีการผลิตตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแถวเดี่ยวและสองแถวพร้อมส่วนประกอบสมบูรณ์ (แบบไม่มีรัง) สำหรับงานวิศวกรรมทั่วไปเช่นกัน  ตลับลูกปืนพร้อมรังสามารถรับแรงในแนวรัศมีได้สูงและทำงานที่ความเร็วรอบสูงๆได้  แตกต่างกับตลับลูกปืนพร้อมส่วนประกอบสมบูรณ์ที่เหมาะสำหรับงานรองรับแรงในแนวรัศมีได้สูงแต่มีความเร็วรอบปานกลางเท่านั้น

ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดทรงกระบอก เหมาะสำหรับการจัดวางตลับลูกปืนที่จำเป็นต้องรองรับแรงรุนสูงมาก นอกจากนั้นตลับลูกปืนประเภทนี้ยัง ทนทานต่อแรงกระแทกได้ดี มีความแข็งเกร็ง (Stiff) สูง และต้องการพื้นที่ติดตั้งในแนวแกนเพียงเล็กน้อย ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดทรงกระบอกรุ่นมาตรฐานสามารถรองรับแรงตามแนวแกนได้เพียงทิศทางเดียวเท่านั้น ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดทรงกระบอกมีรูปทรงและลักษณะการออกแบบที่เรียบง่าย มีทั้งแบบที่มีเม็ดลูกกลิ้งแถวเดียว และแบบเม็ดลูกกลิ้งสองแถว  โดยปกติตลับลูกปืนอนุกรม 811 และ 812 มักใช้เมื่อตลับลูกปืนกันรุนเม็ดกลมมีความสามารถในการรับแรงรุนต่ำเกินไปไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ผิวของเม็ดลูกกลิ้งทรงกระบอกถูกปรับให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางค่อยๆ ลดลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อเข้าใกล้บริเวณปลายเม็ดลูกกลิ้ง ทั้งนี้เพื่อช่วยลดความเค้นบริเวณขอบรางวิ่งซึ่งสัมผัสกับปลายเม็ดลูกกลิ้ง

ตลับลูกปืนชนิดรับแรงสองทิศทาง สามารถประกอบติดตั้งได้อย่างง่ายดายด้วยการใช้แหวนเพลาในอนุกรม WS 811 หรือแหวนเสื้อในอนุกรม GS 811 ที่เหมาะสมกับชุดเม็ดลูกกลิ้งทรงกระบอกพร้อมรัง จำนวนสองชุด และแหวนคั่นกลางชนิดจับยึดเพลา หรือแหวนคั่นกลางชนิดจับยึดเสื้อ แหวนคั่นกลางทั้งสองแบบเหล่านี้ควรมีคุณภาพและความแข็งเทียบเท่าแหวนเพลาหรือแหวนเสื้อ หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดขนาดแหวนคั่นกลางสามารถติดต่อวิศวกรของ SKF ได้ ค่าแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับความแม่นยำเชิงขนาด รูปทรง ตลอดจนความแม่นยำในการหมุนแสดงไว้ในหัวข้อลักษณะการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรที่ใช้งานร่วมกัน

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกของ SKF จะมีหัวใจหลักสำคัญอยู่ที่เม็ดลูกกลิ้ง ด้วยรูปทรงล็อกการิทึ่ม (Logarithmic Profile) ทำให้การกระจายความเค้นในแนวรับแรงของตลับลูกปืนเป็นไปอย่างเหมาะสมที่สุด  พื้นผิวได้รับการออกแบบให้สามารถสร้างชั้นฟิล์มได้สูงสุดและช่วยให้การกลิ้งของลูกกลิ้งทรงกระบอกเป็นไปอย่างเหมาะสม   เมื่อเทียบกับตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแบบเดิมจะเห็นได้ชัดว่าการปรับปรุงเหล่านี้ทำให้สมรรถนะของตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกของ SKF เพิ่มขึ้นมาก รวมทั้งเพิ่มความน่าเชื่อถือในการทำงาน และทำให้ตลับลูกปืนได้รับผลกระทบต่อการเยื้องแนวน้อยลงด้วย   

นอกจากนี้ SKF ยังได้ผลิตตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกชนิดอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งรวมถึงตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกความแม่นยำสูงที่เป็นโลหะ หรือที่เป็นไฮบริด ทั้งแถวเดียวและสองแถว ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก และชุดตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกสำหรับล้อรถไฟ และมอเตอร์ฉุดลากของรถไฟ ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกสองแถวแบบเปิดและแบบปิดสำหรับอุตสาหกรรมกระดาษ ตลับลูกปืนสำหรับเครื่องรีดโลหะชนิดรีดเย็น และชุดตลับลูกปืนสำหรับใช้ในงานเตาอบแบบต่อเนื่อง

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแถวเดี่ยว

สำหรับตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแถวเดี่ยว ลูกกลิ้งทรงกระบอกจะถูกนำร่องอยู่ระหว่างหน้าแปลนบนวงแหวนหนึ่งของตลับลูกปืน หน้าแปลนนี้ได้รับการออกแบบและผ่านการเจียระไนผิวมาเป็นพิเศษ เป็นการพัฒนาความสามารถในการหล่อลื่น ลดความเสียดทาน ส่งผลให้อุณหภูมิระหว่างการทำงานไม่สูง

วงแหวนที่มีหน้าแปลนพร้อมด้วยเม็ดลูกกลิ้งและรังสามารถแยกออกจากอีกวงแหวนหนึ่งได้ช่วยให้การติดตั้งและการถอดทำได้ง่ายโดยเฉพาะในกรณีที่ต้องสวมแน่นทั้งวงแหวนนอกและวงแหวนใน   ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกของแถวเดี่ยว SKF สามารถรับแรงในแนวรัศมีได้สูง สามารถใช้งานที่ความเร็วรอบสูงๆได้    และได้รับการผลิตออกมาหลากหลายรูปแบบซึ่งแตกต่างกันไปตามรูปแบบของหน้าแปลนบนวงแหวน 

ตลับลูกปืนแบบ NU มีหน้าแปลนสองหน้าแปลนติดเป็นชิ้นเดียวกันกับวงแหวนนอก ที่วงแหวนในไม่มีหน้าแปลน  สามารถรองรับการขยายตัวของเพลาในแนวแกนสัมพันธ์กับตัวเสื้อได้ทั้งสองทิศทาง

ตลับลูกปืนแบบ N มีหน้าแปลนสองหน้าแปลนติดเป็นชิ้นเดียวกันกับวงแหวนใน ที่วงแหวนนอกไม่มีหน้าแปลน  สามารถรองรับการขยายตัวของเพลาในแนวแกนสัมพันธ์กับตัวเสื้อได้ทั้งสองทิศทาง

ตลับลูกปืนแบบ NJ มีหน้าแปลนสองหน้าแปลนติดเป็นชิ้นเดียวกันกันกับวงแหวนนอก และมีหน้าแปลนหนึ่งหน้าแปลนติดเป็นชิ้นเดียวกันกับวงแหวนใน ตลับลูกปืนนี้สามารถกำหนดตำแหน่งเพลาในแนวแกนได้หนึ่งทิศทาง

ตลับลูกปืนแบบ NUP มีหน้าแปลนสองหน้าติดเป็นชิ้นเดียวกันกับวงแหวนนอก มีหนึ่งหน้าแปลนติดเป็นชิ้นเดียวกันกับวงแหวนในและมีหน้าแปลนแบบถอดได้อีกหนึ่งหน้าแปลน (ลักษณะเป็นวงแหวนหน้าแปลน) ตลับลูกปืนนี้สามารถใช้ในการกำหนดตำแหน่งเพลาได้ทั้งสองทิศทาง

ตลับลูกปืนที่มีรูเรียว

ตามปกติแล้วตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกของ SKF จะผลิตให้มีรูตรงเป็นมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม SKF ก็สามารถจัดหาตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกที่มีรูเรียว (อัตราเรียว 1:12) ให้ได้เช่นกัน   ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกที่มีรูเรียวจะมีช่องว่างภายในแนวรัศมีมากกว่าตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกที่มีรูตรง และมีรหัสระบุเสริมต่อท้าย K  

ตลับลูกปืนพร้อมร่องแหวนล็อค

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแถวเดี่ยวพร้อมด้วยร่องแหวนล็อคจะระบุด้วยรหัสระบุเสริมต่อท้าย N ตลับลูกปืนเหล่านี้สามารถกำหนดตำแหน่งแนวแกนในรูของตัวเสื้อได้โดยใช้แหวนล็อค ดังนั้นการออกแบบการจัดวางตลับลูกปืนจึงทำได้ง่ายและกะทัดรัดมากขึ้น กรุณาสอบถาม SKF ก่อนการสั่งซื้อ ขนาดมิติของร่องแหวนล็อคและมุมตัดของร่องจะสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 464:1995 ซึ่งได้ระบุมิติขนาดของแหวนล็อคที่เหมาะสมไว้ด้วยกัน

ตลับลูกปืนพร้อมร่องบากกำหนดตำแหน่ง

ในลักษณะงานบางประเภทที่ต้องการความสะดวกในการติดตั้งและถอดตลับลูกปืน วงแหวนนอกจะต้องติดตั้งกับตัวเสื้อแบบสวมหลวม  เพื่อเป็นการป้องกันมิให้วงแหวนนอกของตลับลูกปืนหมุนตามในขณะทำงาน ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแถวเดี่ยวบางตัวจึงผลิตให้มีร่องบากกำหนดตำแหน่งที่ด้านข้างด้านหนึ่งของตลับลูกปืน

- ร่องบากกำหนดตำแหน่ง 1 ร่อง รหัสระบุเสริมต่อท้าย N1 หรือ

- ร่องบากกำหนดตำแหน่ง 2 ร่อง อยู่ตรงข้ามกัน 180๐ รหัสระบุเสริมต่อท้าย N2

มิติขนาดของร่องบากกำหนดตำแหน่งสอดคล้องตามมาตรฐาน DIN 5412-1:2000

ตลับลูกปืน SKF รุ่น Explorer

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกรุ่นสมรรถนะ SKF Explorer ของ SKFจะมีรหัสระบุไม่แตกต่างกับตลับลูกปืนรุ่นมาตรฐาน เช่น NU 216 ECP

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแถวเดี่ยวพร้อมส่วนประกอบสมบูรณ์

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแถวเดี่ยวพร้อมส่วนประกอบสมบูรณ์มีจำนวนเม็ดลูกกลิ้งมาก จึงเหมาะสำหรับใช้ในงานรองรับแรงกระทำในแนวรัศมีสูงๆ  อย่างไรก็ตามตลับลูกปืนชนิดนี้ไม่สามารถใช้ทำงานที่ความเร็วสูงได้เท่ากับตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแบบมีรัง   ผลิตภัณฑ์ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแถวเดี่ยวพร้อมส่วนประกอบสมบูรณ์ของ SKF มีด้วยกันสองแบบได้แก่ แบบ NCF และแบบ NJG

มิติขนาดของตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแถวเดี่ยวพร้อมส่วนประกอบสมบูรณ์ของ SKF สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 15:1998

ค่าความเผื่อของตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแถวเดี่ยวพร้อมส่วนประกอบสมบูรณ์ได้รับการผลิตให้มีความเผื่อระดับปกติเป็นมาตรฐาน  ค่าความเผื่อของตลับลูกปืนสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 492:2002

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกสองแถวพร้อมส่วนประกอบสมบูรณ์มีจำนวนเม็ดลูกกลิ้งมากและเหมาะสำหรับใช้ในงานรองรับแรงกระทำในแนวรัศมีขนาดสูง  อย่างไรก็ตามจะไม่สามารถทำงานที่ความเร็วรอบได้สูงเท่าตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแบบมีรัง  ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกสองแถวพร้อมส่วนประกอบสมบูรณ์ของ SKF แบบมาตรฐานมีด้วยกันทั้งหมดสี่แบบ แบ่งเป็นตลับลูกปืนแบบเปิด 3 แบบ และตลับลูกปืนแบบปิด 1 แบบ ตลับลูกปืนเหล่านี้ไม่สามารถแยกชิ้นส่วนได้และมีร่องสำหรับหล่อลื่นพร้อมรูหล่อลื่น 3 รู ที่วงแหวนนอกของตลับลูกปืน

ตลับลูกปืนแบบ NNCL จะมีหน้าแปลนสามหน้าแปลนติดเป็นชิ้นเดียวกันกับวงแหวนใน แต่ที่วงแหวนนอกจะไม่มีหน้าแปลน

ตลับลูกปืนแบบ NNCF จะมีหน้าแปลนสามหน้าแปลนติดเป็นชิ้นเดียวกันกับวงแหวนในและมีหนึ่งหน้าแปลนติดเป็นชิ้นเดียวกับวงแหวนนอก

ตลับลูกปืนแบบ NNC วงแหวนในมีลักษณะเช่นเดียวกับตลับลูกปืนแบบ NNCL และแบบ NNCF วงแหวนนอกแยกออกเป็นสองชิ้นและยึดติดกันด้วยชิ้นส่วนที่ทำหน้าที่ยึดวงแหวนนอก

ตลับลูกปืนแบบ NNF อนุกรม NNF 50 และอนุกรม 3194(00) เป็นตลับลูกปืนแบบปิดภายในบรรจุจาระบีเพื่อการหล่อลื่น วงแหวนในเป็นสองชิ้นซึ่งยึดติดกันด้วยแหวนยึด (retaining ring) มีหน้าแปลนสามหน้าแปลน ที่วงแหวนในวงแหวนนอกมีหน้าแปลนตรงกลางหนึ่งหน้าแปลน

 

Visitors: 23,865